Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Πάλι εδώ - χιονισμένο σπίτι

Να ΄μαστε και πάλι εδώ... Με ένα κόκκινο σπίτι σε ένα χιονισμένο τοπίο.

Winter house.
We are back... with a red house on a winter scenery.

Κώστας

Χρήστος

1 σχόλιο: