Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Βάρκα στην Τριχωνίδα

Μια βάρκα στα ήρεμα νερά της Τριχωνίδας, που έκανα το περασμένο καλοκαίρι.

Boat at Trichonida.
A boat at lake Trichonida that I did last summer.

Χρήστος